Конференції

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ХОЛОДНОПРЕСОВАНОГО ПОРОШКОВОГО ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ПЛАСТИЧНОЇ МАТРИЦІ І ЖОРСТКИХ ВКЛЮЧЕНЬ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2243

Анотація

Запропоновано принципи управління параметрами мікроструктури холоднопресованих гетерогенних матеріалів Сu–W з метою досягнення технологічної міцності і високого показника енергетичного запасу порошкового матерілу. Встановлено, що зі зниженням співвідношення розміру частинок матриця–включення щільність пресовок гетерогенного складу підвищується. Показано можливість застосування теорії управління мікроструктурою пористих тіл шляхом оцінки структурно чутливих властивостей досліджуваних матеріалів, використовуючи метод розрахунку параметра ступеня матричності композиту. Показано ефективність такого підходу для прогнозування технологічної міцності пресовок. Розглянуто принципи досягнення технологічної міцності неспечених порошкових гетерогенних пресовок шляхом врахування спів-відношення розміру частинок компонентів суміші, об’ємної частки і розміру частинок включень.


ГЕТЕРОГЕННИЙ ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, ПРЕСОВКА, СТУПІНЬ МАТРИЧНОСТІ, ТЕХНОЛОГІЧНА МІЦНІСТЬ