Конференції

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТІЙКОГО ФТОРВМІСНОГО ПОЛІАМІДУ, ЩО МІСТИТЬ ФТОР І БІНАРНОГО НАПОВНЮВАЧА

О.В.Паустовський,
 
Б.М.Рудь,
  
Є.Я.Тельников,
 
М.І.Сіман,
 
П.С.Смертенко,
 
В.В.Кременицький,
 
Ю.І.Богомолов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2244

Анотація

Показано можливість одержання електропровідної композиційної плівки системи “бінарний наповнювач + полімерна матриця”. Наповнювачем обрана суміш бориду нікелю й вуглецевого нановолокна за різного відсоткового співвідношення. Мікроструктуру плівок досліджено методом скануючої електронної мікроскопії. Визначено їх електрофізичні характеристики (вольт-амперні характеристики та температурну залежність електроопору R(T)). Встановлено, що при введенні вуглецевого нановолокна змінюється знак температурного коефіцієнта опору.


БОРИД НІКЕЛЮ, ВУГЛЕЦЕВЕ НАНОВОЛОКНО, ЕЛЕКТРОПРОВІДНА КОМПОЗИЦІЙНА ПЛІВКА, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА