ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, КОМПОЗИЦІЙНІ І БАГАТОШАРОВІ ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ ЗІ СПЛАВІВ СИСТЕМ Ni–Cr, WC–Co І МЕТАЛІВ

В.Б.Тарельнік,
 
О.В.Паустовський,
 
Ю.Г.Ткаченко,
 
Є.В.Коноплянченко,
 
В.С.Марцинковський,
 
Б.Антошевський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2249

Анотація

Досліджено метод пошарового нанесення на металеву поверхню електроіскрових покриттів із металів групи Cu, In, Pb, Cd, Sn і покриттів із Ti, V, W, карбідів або твердих сплавів типу ВК, що дозволило суттєво підвищити якість і зносостійкість поверхневого шару, порівняно з покриттями без підшару. Встановлено, що спечені електродні матеріали, які складаються з 10–30% (мас.) сплаву Ni–Cr–Si–B та твердого сплаву ВК6, дозволяють формувати електроіскрові покриття товщиною до 100 мкм з мікротвердістю 12,3–14,2 ГПа. Зносостійкість і довговічність таких покриттів істотно вищі, аніж покриттів, отриманих при використанні стандартного твердого сплаву ВК6. Серед сплавів системи Ni–Cr–Al найефективнішим для відновлення зношених деталей є сплав з області потрійної евтектики (50,3% (мас.) Ni, 40,2 Cr, 9,5% (мас.) Al), за допомогою якого можна досягти товщини покриття до 1,0 мм. Застосування розробленої технології та запропонованих електродних матеріалів дозволяє збільшити стійкість ріжучих інструментів і довговічність деталей обладнання.


БАГАТОШАРОВІ ПОКРИТТЯ, ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ, ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ