Конференції

МАГНІТОМ’ЯКІ ПРЕЦИЗІЙНІ ТЕРМОМАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕХНІЦІ (ОГЛЯД)

Я.А.Ситник,
 
В.А.Маслюк,
 
С.Б.Котляр,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2268

Анотація

Наведено огляд сучасних магнітом’яких термомагнітних матеріалів, які використовують в електротехніці, електроніці і приладобудуванні. З них виготовляють магнітні шунти або магнітні додаткові опори, а також термочутливі елементи для реле, момент спрацьовування яких визначається температурою поблизу точки Кюри. Розглянуто вплив легуючих добавок (Mo, Cr, Cu) на магнітні властивості, структурні зміни і особливості термічної обробки залізонікелевих сплавів. Показано переваги нових порошкових термомагнітних матеріалів в порівнянні з литими сплавами. Розглянуто перспективи їх застосування в електротехніці.


ЗАЛІЗОНІКЕЛЕВІ СПЛАВИ, ЛЕГУВАННЯ, МАГНІТНИЙ ШУНТ, РЕЛЕ, ТЕРМОМАГНІТНИЙ МАТЕРІАЛ