Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ZrB2 ОТРИМАНИХ НА МЕТАЛЕВИХ СПЛАВАХ МЕТОДОМ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ПОВІТРЯНОПАЛИВНОГО НАПИЛЕННЯ

І.О.Подчерняєва,
  
А.Д.Панасюк,
  
В.М.Кисіль,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2271

Анотація

Вивчено склад і структуру покриттів на основі ZrB2 з добавками MoSi2, SiC і AlN, отриманих на металевих сплавах методом високошвидкісного повітрянопаливного напилення. Показано можливість використання композиційних порошків із незначним вмістом NiCr-зв’язки (≤10% (мас.)) завдяки інтенсивній адгезійній взаємодії компонентів. Встановлено, що в процесі формування покриттів відбуваються фазові перетворення, ініційовані високотемпературними термодинамічно-нерівноважними процесами, в тому числі за участю кисню. Покриття з твердістю ∼15 ГПа та пористістю ≤4% характеризуються зеренною структурою без тріщин, мають товщину керамічного шару 50–120 мкм і однакову ширину шару міжфазної взаємодії (∼10 мкм) на границі кераміки з NiCr-сплавом, з одного боку, і нержавіючою сталлю - з іншого.


ВЛАСТИВОСТІ, ГАЗОТЕРМІЧНЕ ПОКРИТТЯ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, СКЛАД, СТРУКТУРА