Багатокомпонентні жароміцні сплави з ніобієм

 
А.С.Кулаков,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/2288

Анотація

Досліджено зеренну структуру, фазовий склад і механічні властивості багатокомпонентних жароміцних сплавів Nb—16Cr—16Al—16Ti—16Me—4Si(% (ат.)), де Ме — Mo або Zr. Показано, що в сплаві Nb—16Cr—16Ti—16Mo—16Al—4Si утворюється понад 90% (об.) ОЦК твердого розчину на основі Nb. Хром і кремній, які мають атомні радіуси значно менші, ніж у інших складових сплаву, утворюють свої фази, які в сумі складають до 10% (об.). Введення Zr замість Mo призводить до значної зміни співвідношення кількості і складу фаз, які утворюються в сплаві, а також його механічних властивостей. Збільшення невідповідності атомних радіусів компонентів при введенні цирконію ускладнює одержання однофазного ОЦК сплаву. Крім високої ентропії змішання, на формування фаз в багатокомпонентному сплаві великий вплив має співвідношення атомних радіусів компонентів сплаву. Повний текст


ЖАРОМІЦНІСТЬ, НІОБІЄВІ СПЛАВИ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД