Конференції

Дослідження методами рентгенографії субструктури порошку карбіду вольфраму після розмелу

        

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/2292

Анотація

Методами рентгенографії виконано дослідження дефектної структури порошку карбіду вольфраму при тривалому (72 год) розмелі шихти сплаву ВК8 в кульовому млині в середовищі ацетону. Вивчали фізичні профілі дифракційних максимумів, розраховані прямим розв’язком рівняння згортки із застосуванням стійкого методу регуляризації Тихонова. Результати аналізу форми профілів і ширин рентгенівських дифракційних ліній сумісні з уявленнями про формування при розмелі неоднорідного дефектного стану порошків карбіду вольфраму та бідисперсності їхніх ОКР з нанорозмірним компонентом. Повний текст


БІДИСПЕРСНІСТЬ, ДЕФЕКТНА СТРУКТУРА, НАНОРОЗМІРНИЙ КОМПОНЕНТ, РІВНЯННЯ ЗГОРТКИ