Конференції

Термостабільность дуже деформованих неметалічних кристалів при статичному відпалі

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/2293

Анотація

Представлено деякі результати порівняльного електронно-мікроскопічного дослідження субструктури в кристалах (зернах) двох різновидів полікристалічних зразків матеріалів на основі ковалентних речовин 6Н- і 3СSiC, AlN, а також TiB2. Досліджували зразки, скомпактовані при високих тисках квазігідростатичного та ударного стиснення в сполученні з нагрівом, у вихідному стані та після статичного відпалу при нормальному тиску. Встановлено, що деформаційна субструктура в кристалах є нестабільною при поствідпалі. На прикладі окремих матеріалів показано, що початкова температура відновлення субструктури в кристалах залежить від умов деформації, а механізми її перетворення — від типу субструктури, зумовленої характером граткової деформації. В цілому відновлення дефектної субструктури зерен супроводжується подрібненням ефективного та фізичного розміру зерен в зразках матеріалів. Це є наслідком розвитку дислокаційного повернення та первинної рекристалізації. Повний текст


ВИСОКИЙ ТИСК, ВІДПАЛ, ДЕФОРМАЦІЯ, ЗЕРНО, КРИСТАЛ, СТРУКТУРА