Конференції

Визначення межі текучості твердих плівок на м"якій підкладці за даними індентування

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/22

Анотація

На основі чисельного моделювання процесу пружнопластичної деформації при індентуванні конічним індентором твердої плівки на м"якшій підкладці досліджено вплив межі текучості матеріалу плівки на залежність сили від переміщення індентора і запропоновано декілька методів для визначення межі текучості матеріалу плівки у разі, коли його поведінка описується моделлю пружного ідеально пластичного матеріалу.