Конференції

ВПЛИВ СТРУКТУРИ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ TiB2–(Fe–Mo) НА МЕХАНІЧНІ ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

   
І.М.Закієв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2311

Анотація

Досліджено структуру, механічні властивості та зносостійкість плазмових покриттів системи TiB2–(Fe–Mo). Композиційні порошки системи TiB2–(Fe–Mo) з 20, 40, 60 та 80% (мас.) сплаву Fe–13% (мас.) Mo отримували методом спікання у вакуумі з подальшим подрібненням. Розроблені порошки є конгломератами, які містять як тугоплавку, так і металеву фази. При плазмовому напиленні розроблених порошків формується покриття з гетерофазною структурою, яка складається з металевого сплаву на основі заліза та зерен дибориду титану. Вивчено вплив мікроструктури плазмових покриттів на зносостійкість в умовах абразивного зношування та тертя ковзання без мастила. Методом склерометрії встановлено недостатні міцність та адгезію до основи покриттів TiB2–20% (мас.) (Fe–13% (мас.) Mo), що призводить до катастрофічного зносу покриття в процесі тертя. Виявлено, що покриття TiB2–40% (мас.) (Fe–13% (мас.) Mo) має високу зносостійкість в умовах абразивного зношування та тертя ковзання без мастила завдяки оптимальному співвідношенню тугоплавкої та металевої фаз.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, ПОКРИТТЯ, СПЛАВ ЗАЛІЗО–МОЛІБДЕН, СТРУКТУРА