Конференції

БЕЗСВИНЦЕВІ ПРИПОЇ ДЛЯ ПАЯННЯ ДРОТЯНИХ СIТОК НА ОСНОВІ МІДНИХ СПЛАВIВ

 
Л.Р.Вишняков,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2316

Анотація

Методом “лежачої краплі” з використанням капілярного очищення розплаву краплі в процесі експерименту вивчення змочування компактних матеріалів на основі міді (олов'яна, берилієва й алюмінієва бронзи) і чистої міді низькотемпературними припайними розплавами на основі олова. Припої системи Sn–Ag–Cu виявляють більшу активність при змочуванні бронз порівняно зі сплавами Sn–Pb (ПОС-61) та Sn–Bi. Результати змочування попередньо відпалених у вакуумі підкладок міді та бронз розплавами ПОС-61, О-2, Sn–Bi, CASTIN і SAC показують, що краще змочуються припайними розплавами мідь і берилієва бронза. Для металізації і паяння сіткових дротових конструкцій з міді використовували припої системи Sn–Ag–Cu, а також розплави на основі Sn–Bi. Було отримано покритий припоями мідний дріт діаметром 0,1 мм та з нього виготовлено сітку, в якій чарунки спаяні у в’язано-паяну конструкцію. Визначено електричний опір припайних сплавів О-2, SAC, Sn–Bi тa ПОС-61, а також питомий поверхневий опір в’язано-паяної мідної сітки. Встановлено, що металізація мідного дроту та паяння чарунків сітки істотно позначаються на рівні її питомого поверхневого опору.


БЕЗСВИНЦЕВІ ПРИПОЇ, БРОНЗА, В’ЯЗАНО-ПАЯНА СІТКА, ЗМОЧУВАННЯ, МЕТАЛІЗАЦІЯ, МІДЬ, ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР, СІТКОВА КОНСТРУКЦІЯ