Конференції

КІНЕТИКА РОЗПАДУ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ ТИТАНОВИХ ТА ЦИРКОНІЄВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА КАРБІД КРЕМНІЮ ТА НІТРИД АЛЮМІНІЮ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк,
 
С.І.Мартинюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/2332

Анотація

Наведено результати досліджень кінетики розпаду титанових та цирконієвих наноплівок завтовшки 100 нм, які нанесені на поверхні зразків, виготовлених з монокристалів карбіду кремнію та нітриду алюмінію, і відпалені у вакуумі при температурах 1200—1600 °С впродовж різного часу витримки при кожній температурі в інтервалі 2—20 хв


ВІДПАЛ, КІНЕТИКА, ПІДКЛАДКА, РОЗПАД, ТИТАНОВА ТА ЦИРКОНІЄВА НАНОПЛІВКИ