Конференції

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ВОЛЬФРАМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ТИТАН З ВОЛЬФРАМАТНО­ ПІРОСУЛЬФАТНИХ РОЗПЛАВІВ

Уськова Н.Н. ,
 
Шахнін Д.Б. ,
 
І.І.Габ,
 
Малишев В.В. ,
 
Бінг Лі
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/2334

Анотація

Розглянуто можливість підвищення корозійної стійкості титану за допомогою нанесення гальванопокриття вольфраму з розплавів. Методами потенціометрії, вольтамперометрии, потенцио- і гальваностатичного електролізу вивчено електрохімічну поведінку вольфраматнопіросульфатних розплавів. Показано, що в розплаві Na2WO4—Na 2S2O7 можна реалізувати багатоелектронні рівноваги і процеси за участю дивольфрамат- іонів. Гальванічне покриття вольфрамом титану переводить титан в пасивний стан і зменшує швидкість його корозії в Н2SO4 (9,5 м. д.) при 70—80 ° С в 2000—4000 разів. Анодна і катодна поведінка зразків титану з вольфрамовим покриттям визначається електрохімічними властивостями вольфраму. Ефективність катодного процесу на покритті вище, ніж на самому вольфрамі, що дозволяє перевести титан в пасивний стан і забезпечити електрохімічний захист.


ВОЛЬФРАМ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КОРОЗІЯ, ПОКРИТТЯ, РОЗПЛАВ