Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВСТАВОК АВКМ ПРИ СВЕРДЛІННІ ГРАНІТНИХ ПЛАСТИН В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ

Ю.В.Найдіч,
  
А.А.Бугайов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/2337

Анотація

Досліджено експлуатаційні властивості вставок із АВКМ і вставок з імпрегнованою алмазоносною матрицею, закріплених в сталевих зразках, при свердлінні гранітних пластин в лабораторних умовах. Визначено залежність працездатності вставок із АВКМ і вставок з імпрегнованою алмазоносною матрицею від марок алмазів, їх розміру і концентрації. Найбільш економічні зразки при свердлінні гранітних пластин були оснащені вставками із АВКМ з великими зернами алмазів: природними –– А8 1000/800 і синтетичними –– АС500 500/400 з усіма заповненими канавками. Зразки, оснащені вставками із АВКМ з усіма заповненими канавками відносно дрібними синтетичними алмазами (фракції 400/315), мали найвищу швидкість свердління –– 13,3 мм/хв. Такі вставки можна рекомендувати для оснащення ефективних алмазних бурових коронок. Запропонована і освоєна методика випробувань зразків, оснащених вставками із АВКМ і вставками з импрегнированої алмазоносной матриці, закріплених в сталевих державках, при свердлінні гранітних пластин в лабораторних умовах в деякій мірі моделює промислові випробування серійних і дослідних коронок. Цю методику можна рекомендувати для подальших досліджень експлуатаційних характеристик вставок із АВКМ з метою вдосконалення алмазних бурових коронок.


АЛМАЗНІ ЗЕРНА, ВИПРОБУВАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ ГРАНІТУ, ВСТАВКИ ІЗ АВКМ