Особливості електродугового розряду між композитними електродами Cu—C

А.М.Веклич,
 
С.О.Фесенко,
 
Л.О.Крячко,
 
В.Ф.Борецький,
 
М.М.Клешич,
 
М.Є.Головкова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2345

Анотація

Досліджено параметри плазми електродугового розряду між композитними електродами Cu—C. Значну увагу приділено розробленій методиці визначення електронної концентрації плазми. На основі результатів металографічних досліджень поверхні запропоновано механізм руйнування електродів.


ДУГОВИЙ РОЗРЯД, ЕЛЕКТРОЕРОЗІЯ, ЕЛЕКТРОННА КОНЦЕНТРАЦІЯ, НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ