Порівняльне дослідження матеріалів контактних вставок струмоприймачів залізничного транспорту

Л.О.Крячко,
 
В.Г.Затовський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/2357

Анотація

Вивчено вплив підвищених навантажень на зносостійкість при терті ковзання, антифрикційні характеристики і комутаційну здатність пар тертя з ковзним контактом із матеріалів трьох типів: на металевій основі, з вуглеграфітової і вуглець-металомісткої композицій. Ковзний контакт з матеріалу на металевій основі випробувань не витримав внаслідок розвитку схоплювання з матеріалом контртіла. Висока твердість контактів з вуглець-металомісткої композиції викликала підвищений знос контртіла. На підставі результатів комплексного дослідження зроблено висновок про необхідність підвищення антифрикційних властивостей цього матеріалу для можливого його використання в умовах важких навантажень.


ЕЛЕКТРОРУХОМИЙ СКЛАД, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПРИ ТЕРТІ, КОМУТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ, КОНТАКТНІ ВСТАВКИ