ВПЛИВ ПОРУВАТОСТI НА МIЦНIСТЬ I ЕЛЕКТРИЧНУ ПРОВIДНIСТЬ КОМПОЗИТУ NiO–3,5YSZ ТА ЙОГО КЕРМЕТУ Ni–3,5YSZ

I.О.Полiшко,
   
Б.Д.Василiв,
 
В.Я.Подгурська,
 
С.М.Шевченко,
 
В.I.Чедрик,
 
M.Андрейчук,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2387

Анотація

Досліджено зміну поруватості композиту Ni–3,5YSZ(ZrO2, стабілізований 3,5% (мол.) Y2O3) у процесі його виготовлення та її вплив на міцність і електричну провідність. Поруватість забезпечували введенням гранульованого крохмалю у суміш порошків NiO і 3,5YSZ. При вмісті пороутворювача 18% (об.) в керметі Ni–3,5YSZ забезпечується відкрита поруватість 47,1%, а його міцність і електрична провідність становлять 74,3 МПа і 0,93 ∙ 106 См/м, відповідно.


АНОД-ПІДКЛАДКА, ГРАНУЛЯЦІЯ, ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ, КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА, КЕРМЕТ NI–YSZ, КОМПОЗИТ NIO–YSZ, МІЦНІСТЬ, ПОРОУТВОРЮВАЧ