Конференції

ДIЯ ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО ПОЛЯ В ТЕХНОЛОГIЇ ТВЕРДИХ СПЛАВIВ

О.І.Райченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2409

Анотація

Проаналізовано літературні дані щодо дії електричного, магнітного або комплексного електромагнітного полів, застосованих додатково до традиційної технології обробки порошкових композитів типу WC–Co. Розглянуто два види обробки композитів: кондукційна та індукційна. На прикладі існуючого обладнання досліджено основні характеристики апаратури, яку застосовують в технологіях обробки вищезазначених композитів. Викладено припущення відносно впливу деяких конкретних особливостей структури матеріалів на їхні властивості. Особливу увагу приділено дефектам структури — тріщинам, а також безперервності “крихкої” (WC) та “в’язкої” (Co) фаз. Детально розглянуто їхній вплив на міцність, зносостійкість, еластичність, в’язкість руйнування та інші властивості одержаних твердих сплавів. Запропоновано ряд рекомендацій з усунення або зменшення негативного впливу дефектів на структуру й властивості порошкових композитів.


В’ЯЗКІСТЬ РУЙНУВАННЯ ТВЕРДОГО СПЛАВУ, ГРАФІТОВА ПРЕС-ФОРМА З ПОВЕРХНЕВИМ ЗМІЦНЕННЯМ, ДІЯ РОЗДІЛЬНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ ТА МАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ, ЕЛЕКТРОКОНВЕКТИВНЕ РОЗЧИНЕННЯ В РІДКОМУ МЕТАЛІ, ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, ЗМІЦНЕННЯ ТВЕРДОГО СПЛАВУ, ТРІЩИНИ