Змiни в тонких магнiтних плiвках пiд дiю лазерного опромiнення.

Анотація