Розрахунок твердорозчинного зміцнення багатокомпонентних жароміцних сплавів

 
В.М.Слюняєв,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2465

Анотація

Розглянуто моделі розрахунку твердорозчинного зміцнення багатокомпонентних жароміцних сплавів. Проаналізовано можливість застосування цих моделей до оцінки границь плинності сплавів з ОЦК гратками. Визначено відповідність розрахованих границь плинності і їх експериментальних значень. Повний текст


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, ЖАРОМІЦНИЙ СПЛАВ, ТВЕРДОРОЗЧИННЕ ЗМІЦНЕННЯ