Особливості структури ультрадисперсного алмазу, синтезованого різними методами

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2468

Анотація

Дослідженнями методом просвітлюючої електронної мікроскопії в сполученні з мікродифракцією виявлено структурні особливості (морфологічні форми агрегатів синтезованого алмазу, розміри частинок та характер їх розподілу в агрегатах, фазовий склад) ультрадисперсного алмазу, синтезованого на основі різних типів неалмазного вуглецю при його обробці при високих тисках (ударнохвильового, детонаційного та квазігідростатичного стиску). Повний текст


АЛМАЗ, ВИСОКИЙ ТИСК, ГРАФІТ, ЗЕРНА, СИНТЕЗ