Евтектичний сплав системи Nb—Ti—Al—Cr—Zr

 
А.С.Кулаков,
      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2472

Анотація

Методами металографії, рентгенофазного аналізу, диференціального термічного аналізу, вивчення впливу швидкості охолодження на особливості кристалізації досліджено вплив хімічного складу сплавів системи Nb—Cr—Ti—Al—Zr—Mo—Si на їх фазовий склад. Показана можливість утворення однофазних багатокомпонентних сплавів і сплавів евтектичного складу, в яких значно знижено температуру плавлення. Встановлено, що особливістю евтектичних багатокомпонентних сплавів є схильність до нерівноважної кристалізації з утворенням дендритів, збагачених тугоплавкими компонентами. Повний текст


ЕВТЕКТИКА, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД