Конференції

Відпрацювання методики лазерного зварювання багатокомпонентного сплаву Nb—16Cr—16Al—16Ti—16Zr

 
В.Д.Шелягін,
 
А.В.Бернадський,
 
А.В.Сіора,
 
А.С.Кулаков,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2474

Анотація

Досліджували вплив потужності лазерного випромінювання, швидкості зварювання, товщини зварюваного матеріалу, умов тепловідводу на структуру і механічні властивості стикового зварного з’єднання багатокомпонентного сплаву Zr—16Cr—16Al—16Ti—16Zr. Показано, що важливим фактором знеміцнення матеріалу після лазерного зварювання є виникнення залишкових термічних напружень. Встановлено закономірності розподілу термічних напружень в залежності від умов лазерного зварювання та вплив особливостей розподілу залишкових напружень на міцність звареного сплаву. Повний текст


ЛАЗЕРНЕ ЗВАРЮВАННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СТРУКТУРА