Конференції

Установка для здобуття наноструктурного нітриду бору методом випару концентрованим світловим потоком і конденсації на охолоджуваній поверхні

 
О.О.Фролов,
 
А.Ю.Коваль
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наука і розвиток технобіосфери Заполярья: досвід і виклик часу. Матеріали міжнародної конференції, 29 листопада – 1 грудня - м. Апатіти, Росія, 2005
http://www.materials.kiev.ua/article/249

Анотація