Конференції

Деякі випадки нестійкості при вільному спіканні порошкових матеріалів, матриця яких містить жорсткі включення

О.В.Константинова,
 
В.В.Скороход,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/24

Анотація

Наведене пояснення деяких умов, за яких всередині пористого тіла в процесі спікання з”являються зони можливого зниження щільності. Описане явище, що пов”язане з нестійкістю усадки, розглядається як можливий прояв руйнування у процесі спікання. Розглянуті два головних фактора, що зумовлюють дане явище. Перший з них викликаний як нерівномірним розподілом вихідної щільності, так і неоднорідністю інших параметрів, що описують реологічні властивості та потенціал спікання в межах зразка. Другий фактор пов”язаний з неоднорідністю пористої структури. Розглянуті особливості усадки біпористого тіла. У зв”язку з тим, що основною метою даної роботи є якісний аналіз явища нестійкості, використано найпростішу модель спікання. Можливі механізми матричного потоку мають бути виражені через коефіцієнти в”язкості. Аналітична оцінка і числові рішення, отримані для деяких ідеалізованих систем, чутливі до обмежених і необмежених умов спікання і загалом відповідають результатам Rai - Bordia і Olevsky - Molinary.