ОСОБЛИВОСТІ ЗМIЦНЕННЯ ПРИ ПЕРЕХОДI ДО НАНОКРИСТАЛIЧНОГО СТАНУ В ЧИСТИХ МЕТАЛАХ I ТВЕРДИХ РОЗЧИНАХ (ГРАНИЧНЕ ЗМIЦНЕННЯ)

  
О.О.Шут
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2505

Анотація

Проаналізовано особливості впливу стану меж зерен і твердого розчину на характер зміни напруження течії в широкому інтервалі розмірів зерен для чистих металів, малолегованих сплавів і полікомпонентних твердих розчинів, і в тому числі високоентропійних сплавів. Отримано узагальнене рівняння залежності напруження плинності та нормованої на модуль Юнга твердості від розміру зерна з використанням інтегралів усереднення. Розглядається можливість досягнення граничних значень зміцнення наноструктурованих матеріалів за рахунок використання інженерії меж зерен. Запропоновано концепцію “корисних” домішок, застосування якої дозволяє наблизити міцність таких матеріалів до рівня, порівняного з гранично (теоретично) можливим (Е/2π–Е/30).


МАЛОЛЕГОВАНІ СПЛАВИ, МЕЖА ПЛИННОСТІ, МЕЖІ ЗЕРЕН, МЕТАЛИ, РОЗМІР ЗЕРЕН, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН