Конференції

ВЗАЄМОДIЯ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ КОМПОЗИЦIЙНОГО МАТЕРIАЛУ НА ОСНОВI ТИТАНУ У ВАКУУМI ПРИ ТЕМПЕРАТУРI 1150 °С

А.Г.Косторнов,
 
О.І.Фущич,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2507

Анотація

Досліджено взаємодію титанового сплаву Ті + 10 Мо, котрий у триботехнічному матеріалі виконує роль матриці, зі фтористим кальцієм СaF2 і нітридом бору ВN, що виконують роль твердого мастила, при їх нагріві й спіканні у вакуумі 10–3 Па за температури 1150 °С протягом 15 і 120 хв відповідно. У процесі нагріву модельного зразка Ті + 10 Мо–CaF2 протягом 15 хв і спіканню КАМ1 Ті + 10 Мо + 13 CaF2 протягом 120 хв фтористий кальцій не взаємодіє з матрицею матеріалу Ті +10 Мо і не змінює свого складу й структури; перехідний шар між матрицею і твердим мастилом не утворюється. Отже, фтористий кальцій зберігає свої вихідні мастильні властивості. У процесі спікання КАМ1 Ті + 10 Мо + 13 CaF2 протягом 120 хв синтезується композиційний антифрикційний матеріал мікрогетерогенної структури: суміш твердих розчинів молібдену в α- і β-титані, що мають гранецентровану гексагональну і об’ємно-центровану кубічну решітки відповідно, в яких у вигляді включень розподілений фтористий кальцій CaF2. У процесі нагріву модельного зразка Ті + 10 Мо–ВN протягом 15 хв і спікання КАМ2 Ті + 10 Мо + ВN протягом 120 хв титановий сплав Ті +10 Мо взаємодіє з нітридом бору BN з утворенням перехідного шару фазового складу α-TiMo + TiB + TiN + ВN. У процесі спікання КАМ2 Ті + 10 Мо + ВN протягом 120 хв синтезується композиційний матеріал мікрогетерогенної структури: твердий розчин Мо в α-Ті з гранецентрованою гексагональною решіткою, зміцнений продуктами взаємодії титану з азотом TiN і бором ТіВ; у твердому розчині у вигляді включень розподілений BN.


ВЗАЄМОДІЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, НЕСУЧА СТРУКТУРНА СКЛАДОВА, СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ТВЕРДЕ МАСТИЛО, ТЕМПЕРАТУРА, ХІМІЧНИЙ І ФАЗОВИЙ СКЛАД