Конференції

ВПЛИВ ДОБАВОК МОЛIБДЕНУ НА СТРУКТУРУ КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ СИСТЕМИ TiB2–(Fe–Mo)

  
О.У.Стельмах,
 
Є.П.Пугачевська,
 
О.Д.Костенко,
 
О.А.Бондаренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2510

Анотація

Для дослідження впливу добавок молібдену на формування структури композиційних матеріалів системи TiB2–(Fe–Mo) проведено диференційний термічний аналіз зразків з 8, 13, 20% (мас.) Мо у металевій фазі та вивчено їх структуру після спікання. Встановлено, що в системах iз вмістом молібдену 8 та 13% (мас.) він є активним компонентом i бере участь в утворенні складних боридів Mo2FeB2, які додатково зміцнюють структуру матеріалів. Зі збільшенням кількості молібдену в металевій фазі до 20% (мас.) у системі інтенсивно утворюються боридні сполуки, що призводить до крихкості структури композиційного матеріалу.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ЗАЛІЗО, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МОЛІБДЕН, СТРУКТУРА