Конференції

ЗАСТОСУВАННЯ ПОДВIЙНОГО ДИБОРИДУ ТИТАНУ–ХРОМУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТIВ НА НIКЕЛЕВIЙ ОСНОВI

 
В.Ф.Лабунець,
  
Г.М.Макаренко,
 
Є.В.Корбут,
 
В.В.Загребельний,
  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2512

Анотація

Досліджено технологію нанесення композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю із застосуванням нанорозмірного подвійного дибориду титану–хрому, отриманого методом механосинтезу. Вивчено вплив параметрів термообробки на фазовий склад та структуру таких покриттів. Показано, що покриття суттєво підвищують зносостійкість конструкційної середньовуглецевої сталі.


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ПОКРИТТЯ, ПОДВІЙНИЙ ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ТЕРМООБРОБКА