Конференції

ВЗАЄМОДIЯ КОМПОЗИТIВ НА ОСНОВI ПОДВIЙНОГО БОРИДУ (Ti, Cr)B2 З НIКЕЛЕВИМ СПЛАВОМ

  
А.Д.Панасюк,
 
Хорунов В.Ф.✟
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2514

Анотація

Досліджено кінетику змочування тугоплавких матеріалів (Ti, Cr)B2, AlN, (Ti, Cr)B2–AlN і AlN–(TiB2–TiSi2) нікелевим сплавом Ni–Zr–Cr. Встановлено, що при змочуванні (Ti, Cr)B2 утворюються контактні кути близькі до 0 град. Введення добавок AlN погіршує змочування тугоплавких матеріалів нікелевим сплавом, а чистий нітрид алюмінію не змочується сплавом Ni–Zr–Cr. У зоні контакту сплаву з тугоплавкими матеріалами спостерігається незначна дифузія Zr в (Ti, Cr)B2. Для системи AlN–(Ni–Zr–Cr) взаємодія відсутня. Досліджені композиційні матеріали є перспективними для використання в контакті з високотемпературними агресивними сплавами.


ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НІКЕЛЕВИЙ СПЛАВ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ