Конференції

ВПЛИВ РОЗМIРУ ВИТРИМАНИХ НА ПОВIТРI ЧАСТИНОК СПЛАВУ Zr–Mn–Cr–Ni–V НА ЦИКЛIЧНУ СТIЙКIСТЬ МЕТАЛОГIДРИДНИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ЕЛЕКТРОДIВ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2515

Анотація

Вивчено вплив розміру частинок і поруватості електродів на їх циклічну стійкість. Встановлено, що розмір частинок впливає на циклічну стійкість електродів, спресованих з витриманого на повітрі порошку сплаву Zr–Mn–Cr–Ni–V; для електродів, спресованих з порошку сплаву без витримки на повітрі, цей вплив нівелюється. Максимальну стійкість показують електроди з найменшим розміром частинок. Обробка в 30%-ному розчині КОН поліпшує активацію і практично не впливає на циклічну стійкість електроду. Зменшення кількості зв’язуючого з 5 до 3% збільшує максимально досягнуту розрядну ємність електродів і незначно покращує їх циклічну стійкість. Збільшення зв’язуючого з 5 до 10% зменшує поруватість електродів, що призводить до більш швидкого їх руйнування. За даними рентгенівського дифрактометричного аналізу фазовий склад і розміри ОКР порошка сплаву з розміром частинок <100, 70–50 і 50–40 мкм після витримки на повітрі протягом 10 діб при кімнатній температурі залишилися без змін.


ZR-СПЛАВ, ВИТРИМКА НА ПОВІТРІ, ГІДРУВАННЯ