Конференції

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УДАРОСТIЙКИХ КОМБIНОВАНИХ КЕРАМIКО-ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ЗА ДОПОМОГОЮ АКУСТИЧНИХ НЕРУЙНIВНИХ МЕТОДIВ

Ю.Г.Безимянний,
 
Л.Р.Вишняков,
  
А.М.Висоцький,
 
К.А.Комаров,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2516

Анотація

Досліджено можливість використання акустичних неруйнівних методів для відпрацювання складу та конструкції комбінованих кераміко-полімерних захисних матеріалів за критеріями бронестійкості та живучості захисної перешкоди. Методи акустичних вимірювань були адаптовані до особливостей груп зразків матеріалів (кераміки, полімерних композитів, стільникової конструкції та комбінованих кераміко-полімерних матеріалів). Як інформативний параметр для характеристики пружності матеріалу в напрямку удару використовували жорсткість — ρс2, а мірою дисипації пружної хвилі — відхід частоти. Виміряні акустичні характеристики зразків матеріалів зіставлено з відомими критеріями бронестійкості кераміки і результатами балістичних випробувань. Встановлено, що кераміко-полімерний матеріал із градієнтним підпором має кращу балістичну стійкість, меншу величину позаперешкодної деформації і може бути рекомендований для виготовлення ефективних удароміцних композитів із підвищеною дисипативною здатністю.


АКУСТИЧНІ НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ, ЖИВУЧІСТЬ ЗАХИСНОЇ ПЕРЕШКОДИ, ЖОРСТКІСТЬ, КЕРАМІКО-ПОЛІМЕРНІ ЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ, КРИТЕРІЙ БРОНЕСТІЙКОСТІ