СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НІТРИДУ БОРУ ПІД ВПЛИВОМ КОНЦЕНТРОВАНОГО СВІТЛОВОГО ПОТОКУ

 
О.О.Фролов,
 
А.Ю.Коваль,
 
М.І.Даниленко,
 
І.І.Тимофеєва,
 
Б.М.Рудь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Праці IV Міжнародної конф. «Матеріали і покриття в екстремальних умовах: дослідження, використання, екологічно чисті технології виробництва і утилізації виробів, 18-22 сент. Жуковка, Велика Ялта, Автономна республіка Крим, Україна - Жуківка, Велика Ялта, Автономна республіка Крим,, 2006
http://www.materials.kiev.ua/article/251

Анотація