Конференції

ВИГОТОВЛЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ТЕРМОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ

Т.В.Дубовик,
  
Т.П.Гребенок,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2529

Анотація

Досліджено вплив активуючих добавок на процес формування композиційних матеріалів на основі нітриду алюмінію в процесі спікання. Оптимізовано режими отримання і властивості спечених композиційних матеріалів. Розроблені композиційні матеріали на основі нітриду алюмінію з оптимальним співвідношенням компонентів, завдяки своїм властивостям, можуть бути використані як електроізолятори в радіоізотопному приладобудуванні і електротехніці, як теплозахисні екрани вакуумних печей, а також як корозійностійкі вогнетриви, що працюють в контакті з розплавами сталі, алюмінію, цинку та міді, чавуну.


АКТИВУЮЧА ДОБАВКА, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ ALN, ПРЕСУВАННЯ, СПІКАННЯ, ФАЗОУТВОРЕННЯ