Конференції

МОДИФIКУВАННЯ ПОВЕРХНI КЕРАМIКИ СИСТЕМИ ZrB2–SiC ДЛЯ ПIДВИЩЕННЯ ЇЇ КОРОЗIЙНОЇ СТIЙКОСТI

   
Д.В.Ведель,
 
А.В.Васін,
 
А.В.Русавський,
 
О.М.Назаров
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2530

Анотація

З метою підвищення корозійної стійкості композиту ZrB2–15% (об.) SiC було нанесено покриття SiC, SiОC та SiO2–Er2O3 методом магнетронного осадження. Встановлено, що в результаті модифікування поверхні кераміки ZrB2–15% (об.) SiC поліпшується її корозійна стійкість завдяки утворенню щільного шару, який складається з високотемпературних фаз, сформованих у процесі окиснення; до того ж, вдвічі підвищуються фізико-механічні характеристики (міцність на згин зразків із покриттям складає 803–875 МПа). Методами рентгенофазового аналізу та растрової електронної мікроскопії вивчено фазовий склад продуктів окиснення та структуру оксидної плівки, що утворилася.


ЕРБІЙ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, МАГНЕТРОННЕ ОСАДЖЕННЯ, ОКСИДНА ПЛІВКА