Конференції

СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI ГРАФЕНВМIСНИХ ТОВСТИХ ПЛIВОК

О.В.Паустовський,
  
Є.Я.Тельников,
  
В.В.Кременицький,
 
О.П.Тарасюк,
 
С.П.Рогальський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2531

Анотація

Досліджено можливість застосування графену для товстих плівок системи “провідна фаза + склозв’язка”, нанесених на підкладку з алюмооксидної кераміки методом трафаретного друку з наступною термообробкою у вакуумній печі. Проведено кількісний мікроаналіз вуглецю та елементів склозв’язки, досліджено мікроструктуру та електрофізичні властивості цих плівок. Встановлено підвищений вміст вуглецю у поверхневому шарі плівки, показано лінійність вольтамперних характеристик, що говорить про виконання закону Ома, а також виявлено зменшення електроопору з ростом температури. Температурний коефіцієнт опору від’ємний. Зроблено висновок про можливість використання графену в якості струмопровідної фази в товстоплівковій технології.


ГРАФЕН, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, ТОВСТА ПЛІВКА, ТРАФАРЕТНИЙ ДРУК