ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ СТРУКТУР (Fe, Co, Ni)/ОКСИД РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОГО МЕТАЛУ

 
В.М.Караваєва,
 
О.О.Микитченко,
  
М.О.Перепелиця,
 
Г.В.Лашкарьов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2535

Анотація

Магнітна взаємодія між контактуючими плівками 3d- та 4f-металів давно відома як така, що сприяє утворенню складних магнітних структур, перспективних для використання в спінтроніці. Заміна 4f-металів на їх оксиди, що переважно володіють парамагнітними та діалектричними властивостями, дає можливість створення систем зі складною магнітною та електричною структурами. Це розширює можливості використання таких багатошарових плівок. Однак дослідження систем (Fe, Co, Ni) / оксид рідкісноземельного металу поки що знаходиться на початковій стадії. Залежність гальваномагнітних властивостей (магнітоопору та намагніченості) від хімічного складу шарів структури (Fe, Co, Ni) / оксид рідкісноземельного металу і напруженості зовнішнього магнітного поля дозволяє зробити висновок про існування магнітної взаємодії між 3d- та 4f-електронними оболонками елементів на границі розподілу. Максимальне збільшення вказаних параметрів спостерігалось для систем Fe / Dy2O3 у випадку паралельного напрямку вектора напруженості магнітного поля до струму, пропущеного через плівку металу.


CO, FE, NI, ВЗАЄМОДІЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ОКСИДИ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, ПЛІВКA