ОСОБЛИВОСТІ АДГЕЗІЙНО- КАПІЛЯРНИХ ПРОЦЕСІВ У ВАКУУМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДЛЯ СИСТЕМ SnO2— МЕТАЛІЧНИЙ РОЗПЛАВ

Ю.В.Найдіч,
  
Т.В.Сидоренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2546

Анотація

Проведено комплексне дослідження міжфазної взаємодії, адгезії та змочування у вакуумі металічними розплавами керамічних матеріалів на основі діоксиду олова. Встановлено особливості процесів змочування SnO2- підкладок подвійними та потрійними сплавами, що містять адгезійно- активні компоненти. Отримано концентраційні, часові та температурні залежності крайових кутів змочування для низки металевих розплавів на SnO2. Досліджено мікроструктуру зони контакту кераміка— метал.


ДІОКСИД ОЛОВА, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, РОБОТА АДГЕЗІЇ