Конференції

ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧА З ПОРОШКІВ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ АЛМАЗІВ МАРКИ АСМ 1/0   І МОЛІБДЕНУ У В’ЯЗЦІ ТРУБЧАСТИХ СВЕРДЕЛ НА ЇХ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРИ ОБРОБЦІ ДЕЯКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

Ю.В.Найдіч,
   
Кулаков А.С. ,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2554

Анотація

Наведено результати лабораторних випробувань у воді в процесі свердління діамантовими свердлами абразивного круга, граніту і скла, а також об абразив зразків зв’ язки цих інструментів. Основою в’ язки свердел і циліндрових зразків служила бронза складу Сі—15% ( мас.) Sn, що не містить і містить наповнювач з порошків ультрадисперсних алмазів марки АСМ 1/0 і молібдену. У в’ язку свердел вводили також крупні зерна алмазів марки АС200 500/400. Показано, що введення і підвищення концентрації в наповнювачі в’ язки порошків ультрадисперсних алмазів сприяє поліпшенню працездатності інструмента: збільшується швидкість свердління всіх випробуваних матеріалів і зменшується його знос.


АЛМАЗНІ СВЕРДЛА, ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ СВЕРДЛІННЯ ТА ТЕРТЯ, ЗНОС, ЗРАЗКИ ЗВ"ЯЗКИ, ШВИДКІСТЬ СВЕРДЛІННЯ