Взаємодія в сплавах системи Ce—Ni—Sn

К.Ю.Пастушенко,
  
П.П.Левченко,
 
В.Г.Кудін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2587

Анотація

Критично проаналізовано термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ni—Sn, Ce—Ni, Ce—Sn, відомі з літератури. Встановлено найбільш достовірні дані, які було використано для прогнозування аналогічних параметрів для системи Ce—Ni—Sn. Показано, що мінімальна ∆Н для розплавів системи Ce—Ni—Sn за температур 1400 — 1700 К припадає на найтугоплавкішу подвійну сполуку Ce5—Sn4.


CE, NI, SN, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ