ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Sn—Ho

 
А.С.Козорєзов,
 
К.Ю.Пастушенко,
 
В.Г.Кудін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2588

Анотація

Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів визначено термодинамічні властивості сплавів системи Sn—Ho за температур 1640 і 1870 К в інтервалі складів 0 ≤ хSn ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування складає −71,8 ± 0,9 кДж/моль за умови xSn = 0,5, а активності компонентів проявляють великі від´ємні відхилення від ідеальних розчинів.


HO, SN, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ