КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ ХРОМОВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА ОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ, ПІД ЧАС ВІДПАЛУ ЇХ У ВАКУУМІ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2591

Анотація

Досліджено поведінку хромових наноплівок завтовшки 150 нм, нанесених на алюмооксидну кераміку, лейкосапфір та диоксидноцирконієву кераміку та відпалених у вакуумі за температур до 1100 °С протягом різного часу (5—20 хв) за кожної температури. Виявлено, що плівки на всіх оксидах після відпалу за температур до 1000 °С поводять себе ідентично і переважно зберігають свою суцільність. З підвищенням температури відпалу до 1100 °С плівка починає інтенсивно диспергувати. Побудовано кінетичні криві розпаду плівок на всіх оксидах залежно від температури відпалу та часу витримки за кожної температури.


ВІДПАЛ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КІНЕТИКА, ОКСИДНИЙ МАТЕРІАЛ, ХРОМОВА НАНОПЛІВКА