Визначення фрактальних характеристик структури матеріалів методом мультіфрактального аналізу зображень. Обчислювальний експеримент на модельних об"єктах

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/25

Анотація

Викладена методика визначення мультіфрактальних характеристик структури матеріалів по аналізу зображень, що отримуються електронною мікроскопією. Проведено аналіз впливу спотворень, внесених до модельних фрактальних структур на отримувані в результаті обчислювального експерименту мультіфрактальні характеристики даних структур.