Конференції

Композиційні порошки системи Si3N4―ZrN електротехнічного призначення

 
Л.І.Єременко,
  
О.В.Широков,
   
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2605

Анотація

Досліджено поведінкy реакційної суміші Si3N4 + Zr у вакуумі в температурному інтервалі 700―1450 °С. Продуктом твердофазної взаємодії за температури 1000 оС є дисперсний порошок, з якого після наступного його азотування одержано композиційний матеріал Si3N4―ZrN. Вивчено процес отримання нітридної кераміки Si3N4―ZrN в широкій концентраційній області (11―33% (об.) ZrN). Іскроплазмове спікання дозволило одержати зразки з відносною щільністю більш як 95% від теоретичної за температури 1750 °С. Це зумовлено утворенням неперервної електропровідної тривимірної сітки із частинок ZrN.


АЗОТУВАННЯ, ВАКУУМ, ІСКРОПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, НІТРИДИ КРЕМНІЮ ТА ЦИРКОНІЮ