Конференції

Особливості синтезу порошків твердих розчинів Cr0,90,1Si2 і Cr0,9Ta0,1Si2, призначених для високоомних резистивних матеріалів

 
Л.І.Єременко,
 
Л.С.Лиходід,
  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2606

Анотація

Досліджено порошки твердих розчинів на основі дисиліциду хрому, одержані методом низькотемпературного вакуумного синтезу з попередньою механообробкою. Отримано нанорозмірні порошки за температури на 300―400 оС нижче від температури синтезу без механообробки. Такі порошки твердих розчинів перспективні для виготовлення резистивних матеріалів методами іонноплазмового та магнетронного розпилення мішеней.


МЕХАНОСИНТЕЗ, РЕЗИСТИВНІ МАТЕРІАЛИ, СИЛІЦИДИ, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ