Конференції

Вплив легуючих добавок і температури нагрівання на розмагнічування і точку Кюрі порошкових термомагнітних матеріалів на основі залізонікелевих сплавів

Я.А.Ситник,
 
В.А.Маслюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2608

Анотація

Досліджено вплив добавок Ti і Cr на температуру розмагнічування і точку Кюрі порошкового термомагнітного матеріалу через визначення зусилля відриву його зразка від постійного магніту. По результатах зняття тягових характеристик термомагнітного елемента з поступовим нагріванням від 25 до 180 °С побудовано залежності їх зміни в умовах нагріву через кожні 10 °С. Встановлено, що матеріал складу 63% (мас.) Fe―33% (мас.) Ni―4% (мас.) Ti (температура спікання 1350 °С) має найкращі термомагнітні властивості у межах температур 20―150 °С, що близько до еталону зі сплаву 33Н2Х, отриманого методом плавки і вальцювання.


ЕЛЕКТРОКОМУТАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ, ЗАЛІЗОНІКЕЛЕВІ СПЛАВИ, РЕЛЕ, ТЕРМОМАГНІТНИЙ МАТЕРІАЛ, ТОЧКА КЮРІ