Конференції

Вплив лазерної обробки на структуру і властивості поверхневих шарів деформованого титанового сплаву ОТ4, легованого В, Nb, С

  
Рудик М.Д.†,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/2670

Анотація

Проведено дослідження фазового складу та структури приповерхневих шарів ОТ4, підданого лазерній обробці в вихідному стані і після легування С, В, Nb. Показано, що наявність карбідів і боридів титану в поверхневому шарі підвищує мікротвердість шару, підданого обробці. Виконано рентгеноструктурний аналіз шарів, визначено їх фазовий склад. Повний текст


ДИСПЕРСНІ КАРБІДИ, ЛАЗЕРНА ОБРОБКА, ПОКРИТТЯ, ТВЕРДІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД