Конференції

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ПРОКАТАНИХ МАТЕРІАЛІВ З ОРГАНІЗОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНОГО МЕТАЛЕВОГО ВОЛОКНА
ІІ. ОПІР УТОМІ, ВІБРОМІЦНІСТЬ ТА ВІБРОДЕФОРМIВНІСТЬ

   
С.А.Спірідонов,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2681

Анотація

Прокаткою багатошарового пакету з в’язаних сіток на основі сталевих волокон 12Х18Н10Т діаметром 30 мкм отримано полоси матеріалу поруватістю від 22 до 0,5%. Методами резонансного циклічного навантаження отримано експериментальні, а також узагальнені аналітичні залежності утомних властивостей матеріалів, а також їх комплексних механічних характеристик від поруватості та деформації прокаткою. У вирази для віброміцності та вібродеформiвності досліджених матеріалів запропоновано ввести коефіцієнти важливості їх складових.


ВІБРОМІЦНІСТЬ, ПОРУВАТІСТЬ, ПРОКАТКА, СІТКА, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ, УТОМА