ВПЛИВ CКЛАДУ НА ФОРМУВАННЯ КУБІЧНОГО АПРОКСИМАНТA В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Ti–Cr–Al–Si–O

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2697

Анотація

Досліджено мікроструктуру, фазовий склад та механічні властивості сплавів системи Ti–Cr–Al–Si–O у литому та відпаленому при 800 °С станах. Встановлено, що у литому стані сплави, які містять 50 та 60% (ат.) Ті, мають дві фази у різному співвідношенні: кубічний апроксимант квазікристалічної фази 1/1 α(ТіCrSi) та легований інтерметалід Cr2Ti на основі фази Лавеса Cr2Ti (C14). Сплав із підвищеною кількістю титану (72% (ат.)) у вихідному стані є трифазним і містить, окрім апроксиманта 1/1 α(ТіCrSi), тверді розчини на основі α- та β-Ті. Досліджено вплив відпалу на фазовий склад сплавів. Встановлено, що у сплавах із найменшим (50% (ат.)) та найбільшим (72% (ат.)) вмістом титану відбувається зміна фазового складу з утворенням силіциду Ti5Si3, а сплав із 60% (ат.) Ti виявляє високу термічну стабільність — його фазовий склад залишається незмінним. Методом автоматичного індентування досліджено зміну твердості сплавів у вихідному та відпаленому станах. У литому стані найбільшу твердість (11,7 ГПа) має сплав Ti72Cr20Al2Si2(SiO2)4. Після відпалу твердість зростає до 14,8 ГПа для сплаву Ti50Cr30Al13Si2(SiO2)5.


АПРОКСИМАНТ, КВАЗІКРИСТАЛ, МІКРОСТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД