Конференції

ПОРОШКОВІ ХРОМИСТІ КАРБІДОСТАЛІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КОРМОДРОБАРОК

М.І.Денисенко,
 
В.А.Маслюк,
 
Р.В.Яковенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2698

Анотація

Вивчено особливості абразивного зношування карбідосталей на основі системи Х13М2–Cr3C2 в парі з алмазним кругом. Вибрано оптимальний склад хромистої карбідосталі для зміцнення молотків кормодробарок та проведено випробування у виробничих умовах. Встановлено, що використання кабідосталей Х13М2–Cr3C2 для зміцнення робочих органів кормоприготувальних машин є найбільш ефективним методом відновлення початкових розмірів деталей та їх працездатності.


ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІДОСТАЛЬ, МЕТОДИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, ХРОМИСТІ СТАЛІ